About Author

יחיאל אופנר- ציורים יהודיים

יחיאל אופנר מצייר ומתעד את חיי העיירה היהודית וכן את חיי החסידים עליהם הוא נמנה יותר נכון הוא לא מצייר אלא כותב זכרונות חסידיים במכחול על בד. מורה "בכיר" תואר B.A מטעם משרד החינוך (בוגר מכללת בית רבקה).- לימודים גבוהים בציור - אמר לו הצייר הנודע ר' זלמן קליינמן: "אני ציירתי את החסידים של פעם אתה תצייר את החסידים של היום" אופנר רואה זאת כעין צוואה כל הציורים הם זכרונות חסידים שראה והכיר בהיותו אצל הרבי בהתועדיות וכן איורים של חסידים מהדור הקודם שזכה להכיר פלאפון 0506764866 טלפון 039606908 כפר חב"ד

Related posts