Archive for Tag: מה לקנות למחשב

ציוד הכרחי למחשב ילדים

ציוד היקפי הכרחי למחשב עליו משחקים הילדים מחשבים משחקים חלק חשוב בחיים שלנו. אין כאן איזה חידוש מרעיש, אך נראה כי הגיל בו מתחילים להשתמש ולשחק במחשב רק הולך ויורד עם הזמן. מרבית הילדים מתחילים להשתמש במחשב ברמה מסוימת עוד הרבה לפני גיל עשר כיום, כפי...

קרא עוד